De “Party Awards“ is een initiatief vanuit RDJ Productions en wordt erkend door de Entertainment en de Horeca Branche. Onder de Entertainment en Horeca Branche vallen o.a. boekingskantoren, entertainment bureaus, artiesten management, horecazaken, collega artiesten en deejays.

Deelname:

1. Deelname aan de wedstrijd betekent dat deelnemer akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.
2. Dit reglement kan door de organisatie van de Party Award tussentijds worden aangevuld of gewijzigd, belangrijke mutaties worden minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd.
3. De organisatie van de Party Awards bepaald de uiteindelijke nominaties op basis van advies vanuit de Entertainment en Horeca Branche.

Een genomineerde artiest dient te voldoen aan:

4a) De genomineerde moet in het jaar van de nominatie opgevallen zijn bij een groot publiek op provinciaal of landelijk niveau. Denk hierbij aan single releases en/of initiatieven waarbij media behaalt wordt en/of provinciaal en/of landelijke optredens behaald worden.
4b) De genomineerde dient opgevallen te zijn in de entertainment en/of horeca branche waardoor deze een nominatie advies uitbrengen aan de organisatie van de Party Awards.
4c) De deelnemende artiest dient op regelmatige basis optredens te verzorgen in horeca zaken binnen Nederland. Indien er enkel nog optredens plaats vinden tijdens festivals en concerten dan vervalt de mogelijkheid tot nominatie voor de Party Awards.
4d) Genomineerde artiesten hebben recht op een toegangsbewijs, acts of bands die u meerdere leden bestaan hebben per lid recht op 1 toegangsbewijs.
4e) De genomineerde word vooraf door de organisatie van de Party Awards benaderd en behoud het recht om de nominatie aan te passen m.b.t. de genomineerde categorie mits hier motiverende redenen voor zijn.
4f) De genomineerde mag niet bekend maken dat hij genomineerd is, voordat de officiële bekendmaking is gedaan door de organisatie van de Party Awards. Indien een genomineerde dit wel doet kan de organisatie van de Party Awards besluiten om alsnog de nominatie in te trekken.
4g) Muziek producties die genomineerd kunnen worden in de categorie “Populairste Party Single” die na 1 oktober en voor 31 december zijn uitgebracht, voorafgaand aan het nominatie jaar, kunnen alsnog in aanmerking komen voor een Party Award.
4h) De categorie “Opkomende Party Artiest/Act” is niet gebonden aan het aantal jaren dat een artiest actief is. Een artiest kan al 10 jaar optreden maar bij zijn 11e jaar pas bekend worden bij een groot publiek. Voor het grote publiek valt de artiest dan pas op en wordt dan gezien als nieuw opkomend talent.
4i) In de categorieën “Populairste opkomende Party Dj” of “Populairste Opkomende Party Artiest/act” kan een artiest meerdere jaren in deze categorie vernoemd blijven. Indien de artiest in deze categorie een Party Award wint, Krijgt deze automatisch al een nominatie toegewezen voor het jaar erop in de categorie “Populairste Party Dj”, “Populairste Party Act” of” Populairste Party Artiest”. Een winnende Artiest kan niet meer in de categorie “Populairste Opkomende Party Dj”of “Populairste Opkomende Party Artiest/act” genomineerd worden.
4j) De genomineerde wordt vooraf door de organisatie van de Party Awards benaderd en behoud het recht om de nominatie te weigeren of aan te passen m.b.t. de genomineerde categorie mits hier motiverende redenen voor zijn.
4h) De namen van de genomineerden mogen gebruikt worden door de organisatie van de party awards in de promotie.
4i)  Deelname is gratis.
4j) Het is belangrijk dat wanneer U gebruik maakt van de persoonlijke promotie banner die wij verstrekken voor iedere genomineerden, dat deze foto’s rechtenvrij zijn, of met toestemming van fotograaf/pers/media. Wij als organisatie zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele claims op foto’s/media.

Een genomineerde locatie dient te voldoen aan:

5a) Alleen feestlocaties gevestigd in Nederland kunnen genomineerd worden.
5b) Genomineerde feestlocaties hebben recht op 2 toegangsbewijzen, extra kaarten kunnen tegen gereduceerd tarief aangeschaft worden.
5c) Feestlocaties kunnen alleen genomineerd worden indien de horecagelegenheid langer open is dan 1 jaar.
5d) Locatie dient elk weekend ’n DJ of artiest te hebben staan, indien er gebruik gemaakt wordt van zomerstop van maximaal 3 maanden kan alsnog genomineerd worden.
5e) De muziekstijl van de locatie is “Allround/Feest”, inclusief producties van Nederlandse Bodem.
5f) Locatie dient regionale bekendheid te hebben en bezoekers te trekken.
5g) Minimale bezoekers capaciteit dient 100 personen te zijn.

Algemene informatie voor genomineerden:

6. Indien de organisatie fraude waarneemt in de stemmingen, behoudt de organisatie het recht om de nominatie in te trekken.
7. Genomineerden hebben geen recht op gratis consumpties of gratis toegang tot het vipdeck.
8. De genomineerde dient op de avond van de uitreiking aanwezig te zijn. Indien een genomineerde namelijk een Party Award wint, dient deze de Award persoonlijk in ontvangst te nemen op de avond van de uitreiking. Mocht het zijn dat een genomineerde op de uitreikingsavond niet aanwezig kan zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor om de Party Award toe te kennen aan de eerst volgende winnende genomineerde.

Stemmen:

9. Stemmen via de website kan 1x per IP adres in Nederland. Buitenlandse IP-adressen zijn afgesloten voor de stemming.
10. Stemmen per sms kan onbeperkt. Elke bevestigde sms telt als 1 stem. (u ontvangt een bevestigende sms van uw stem).
11. Bij vermoede van fraude behoudt de organisatie het recht om de nominatie te verwijderen en/of eventuele andere wijzigingen toe te passen hiertoe.
12. Aan het stemmen via sms zijn kosten verbonden, namelijk 90 cent p.o.b. (plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon).

Uitslag Party Awards:

13. Per categorie worden twee Party Awards uitgereikt met uitzondering van de Oeuvre Award, namelijk één Publieks Award en één Vakjury Award.
14. De Publieks Award wordt bepaald door de hoeveelheid internet en sms stemmen die een genomineerde behaald. De Vakjury Award wordt bepaald door een panel dat aangesteld is door de organisatie van de Party Awards.
15. De Award winnaars zullen gevraagd worden om een korte performance te verzorgen tijdens de uitreikavond van 1 a 2 nummers met een maximale duur van 10 min. Dit optreden is echter niet verplicht. De genomineerde Party locatie is hier van uitgesloten.
16. Over de nominatie- en award uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
17. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen

Huisregels bezoekers aan de Party Awards:

18. Op de avond van de award-uitreiking behoudt de organisatie zich ten alle tijden het recht voor toegang te weigeren en misdragende bezoekers te verwijderen.
19. Door het betreden van deze locatie verleent u toestemming aan de organisatie van de Party Awards tot het maken van foto’s en of televisieopnamen van uw persoon door middel van film of video.
20. U verleent tevens toestemming tot het direct ( live ) dan wel op een later tijdstip openbaar maken van deze opnamen. Hierbij verleent u RDJ Productions, haar opvolgers en rechtverkrijgenden het recht om uw naam, stem en portret, de foto’s en/of opnamen in welke vorm dan ook gemaakt van uw verschijning, geheel of gedeeltelijk wereldwijd en eeuwig in alle media te gebruiken en openbaar te maken, alsmede deze rechten aan derden te verlenen. U staat er voor in dat u gerechtigd bent deze toestemming te verlenen.
21. De organisatie is niet aansprakelijk voor calamiteiten, ongevallen en of schade aan eigendommen die veroorzaakt worden gedurende de Party Awards.
22. Confetti shooters, vlaggen, toeters, luchthoorns, scherpe voorwerpen, wapens, drugs, eigen drank en etenswaren, voorwerpen die gevaar vormen voor de bezoekers en of omgeving worden niet toegelaten. Indien deze voorwerpen wel worden aangetroffen worden deze in beslag genomen en niet meer terug gegeven.
23. Baldadigheid, agressiviteit of bedreigingen worden niet getolereerd. Indien u zich hieraan schuldig maakt wordt u per direct verwijderd uit het pand.
24. Bij constateringen van vernielingen en agressiviteit zullen wij aangifte doen bij de politie en word de schade op u verhaalt.